Aanbestedende dienst

15 maart 2022 • 1 minuut

Aanbestedingen worden in de markt gezet door publieke of publiekrechtelijke partijen. Het zijn organen van publiekrechtelijke aard die met gemeenschapsgeld handelen en/of onder overheidstoezicht functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: ministeries, provincies en gemeenten, maar ook universiteiten, bibliotheken of zorginstellingen.

De aanbestedende dienst is de partij die de opdracht op de markt zet en marktpartijen uitnodigt om zich in te schrijven. De opdracht is datgene dat wordt aanbesteed, en bestaat uit werkzaamheden, onderhoud of een geheel nieuw project. Aanbestedende diensten verwijzen in de aanbestedingsstukken naar zichzelf als opdrachtgever, dit hanteren we daarom ook in de aanbestedingen.