Aanbestedingsleidraad

20 maart 2022 • 2 minuten

Een aanbestedingsleidraad is een gedetailleerde uitwerking van de opdracht en tevens het belangrijkste handvat dat je hebt tijdens het schrijven van je plan en daarmee ook de eerste stap als je je aan een aanbesteding waagt. Belangrijke data en deadlines zoals de indieningsdatum en aflevering van de nota van inlichtingen zijn hierin te vinden. Ook vind je informatie over de opdrachtgever en de aanleiding voor het uitzetten van de opdracht.

Daarnaast is het essentieel om na te gaan of er specifieke eisen aan de opdrachtnemer worden gesteld, zo kun je tijdverspilling voorkomen. Er kunnen certificaten, kwaliteitssystemen, of referenties worden gevraagd om voor de opdrachtgever te mogen werken.

Gunningscriteria

Gunningscriteria zijn de aspecten van een opdracht die van waarde zijn voor de opdrachtgever. Deze worden getoetst bij de beoordeling en zijn daarom belangrijk om op orde te hebben in jouw plan van aanpak. Er is zelfs sprake van fictieve kortingen op jouw uiteindelijk prijsaanbod. In dit geval zal je dezelfde prijs ontvangen in het contract, maar doordat jij levert op de waardevolle gebieden, is er aftrek binnen de beoordeling van jouw plan van aanpak en de uiteindelijke gunning.

Bestek

Het bestek is meestal een omvangrijk document waarin op microniveau alle eisen staan beschreven waaraan de opdracht moet voldoen. Het is dus een omschrijving van het project en alle bijbehorende werkzaamheden. Denk dan bijvoorbeeld aan materialen, afmetingen en uitvoeringsvoorwaarden.

Het is belangrijk om het bestek tijdens het schrijven van je plan van aanpak in je achterhoofd te houden. Ondanks dat je het meestal niet direct nodig hebt voor het schrijven van een plan van aanpak, moet je wel voldoen aan de bestekseisen.