Gids van Proportionaliteit

15 maart 2022 • 5 minuten

De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

De Gids van proportionaliteit is in het aanbestedingsbesluit opgenomen als verplicht te volgen document. Dit geldt voor Europese aanbestedingen, mede als voor nationale aanbestedingen en voor meervoudige onderhandse procedures. Sinds 1 juli 2016 geldt deze verplichting ook voor bedrijven die actief zijn in de speciale sector.