Omgevingsmanagement

20 maart 2022 • 3 minuten

**Een uitleg van omgevingsmanagement? **
Stakeholders zijn overal. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland is er altijd een externe partij waar jouw project mee in aanraking zal komen. Je kunt niet zomaar een straat afzetten, het asfalt openbreken en een nieuwe weg aanleggen. Er zijn rondom het project verschillende belangen die invloed hebben op wat een juiste voorbereiding, uitvoering en afronding is. Omgevingsmanagement gaat over het verenigen van de verschillende belangen van stakeholders.

Bouwcommunicatie: draagvlak en imago
Waarom omgevingsmanagement zo belangrijk is? Als stakeholders tevreden zijn, zijn ze passief. Als ze ontevreden zijn hebben stakeholders meer macht dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Dit zou het project kunnen belemmeren, maar ook het imago van de opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen beschadigen.

Als er van de ene op de andere dag een snelweg wordt verbouwd brengt dit veel onenigheid met zich mee omdat er geen tijd is geweest om er op te anticiperen voor de stakeholders. Stakeholders dienen voordat een project begint van tevoren te weten dat de snelweg niet beschikbaar zal zijn en wanneer dit is. Dit wordt ook wel bouwcommunicatie genoemd: het op de juiste manier op de hoogte houden van alle betrokken partijen.

Conditionering: niet-technische obstakels weghalen
Maar omgevingsmanagement is meer dan de relatie met de stakeholders; het omvat alle niet-technische activiteiten die nodig zijn bij een bouwproject. Voordat een project plaatsvindt moet er gezorgd worden voor vergunningen en bodemonderzoek worden gedaan . Als deze zaken niet goed geregeld zijn, kunnen de juridische én planningsmatige gevolgen het project in de weg zitten.

BLVC
Omgevingsmanagement is uiteenlopend van aard. Daarom is het belangrijk om het in kaart te brengen, een effectieve manier om dit te doen is door het schrijven van een BLVC-plan. In het kort gaan de vier aspecten van een BLVC-plan over het volgende:

Bereikbaarheid: zoals hierboven genoemd kun je een gebied niet ineens afsluiten. Bij een afsluiting loopt een winkel klanten mis, nood- en hulpdiensten zijn niet op tijd ter plaatse en mensen die slecht ter been zijn kunnen hun huis niet uit en raken geïsoleerd. Daarom zijn maatregelen zoals omleidingsroutes, bebording, verkeersregelaars en tekstkarren in dit geval essentieel. Daarnaast dient communicatie hierover nodig aanwezig te zijn om bereikbaarheid te waarborgen.

Leefbaarheid: Staatse woonstraat er na jouw werkzaamheden uitziet als een maanlandschap, kun je er vanuit gaan dat de buurt hier klachten over indient. Het waarborgen van leefbaarheid betekent een schoon en opgeruimd werkgebied en het beperken van geluidsoverlast.

Veiligheid: alles rond het bouwterrein moet veilig afgesloten en aangegeven zijn voor niet betrokkenen. Het risico dat iemand op het terrein komt, of zich op de bouwplaats bezeert mag minimaal tot niet aanwezig zijn. Daarnaast moet je ook denken aan sociale veiligheid: het kan bijvoorbeeld zijn dat er donkere hoeken ontstaan doordat je openbare verlichting moet afsluiten. Dat geeft mensen op straat een onveilig gevoel. In dit geval zou je bijvoorbeeld bouwlampen plaatsen om dit op te lossen.

Communicatie: zoals we net al beschreven, wil de omgeving weten wat ze kan verwachten. Zo kunnen stakeholders zich goed voorbereiden op de werkzaamheden. Communicatie kan in verschillende vormen: van informatiebrieven tot inloopuurtjes op de keet tot aanschuiven aan de keukentafel. Belangrijk is dat de omgeving één duidelijk aanspreekpunt heeft. Het liefst een omgevingsmanager.