Plan van aanpak

20 maart 2022 • 2 minuten

Wat is een plan van aanpak?
Op het moment dat je een aanbesteding op het oog hebt, is het belangrijk om je plan van aanpak onderscheidend vorm te geven. Vaak vraagt een opdrachtgever hierbij om een BPKV of EMVI structuur. Hierin beschrijf je hoe jouw werkwijze verloopt én waarom deze de beste is voor de opdracht. Het is dus niet alleen een beschrijvend, maar ook een overtuigend document.

Gunningscriteria: de kapstok voor een plan van aanpak
De opdrachtgever heeft een leidraad opgesteld. In die leidraad staan gunningscriteria. Deze vormen de structuur voor het plan: het is belangrijk om op alle criteria in te gaan, want dit zijn de onderwerpen waar de opdrachtgever de meeste waarde aan hecht en/of de meeste zorgen over heeft. In het plan beschrijf je dus per criterium hoe jullie daar invulling aan geven.

De invulling: laat zien dat je het project begrijpt
Belangrijk is om het plan van aanpak projectspecifiek te maken, zodat het voor de opdrachtgever ook écht duidelijk is wat jullie meerwaarde tijdens het werk zal zijn. Hiervoor is het belangrijk het project en de gunningscriteria goed te begrijpen. Wat weten jullie van de opdrachtgever? Waarom vragen ze juist om deze criteria? Welke risico’s kent het project?

Veel voorkomende criteria zijn:

  • omgevingsmanagement,
  • planning,
  • duurzaamheid,
  • samenwerking
  • en risicobeheersing.

SMART: concrete beloften
Een veelvoorkomende vereiste in de leidraad, maar ook als de opdrachtgever het niet vraagt, is het belangrijk om SMART te schrijven. Het maakt je aanpak namelijk concreet. Met een Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden plan is voor de opdrachtgever duidelijk wat hij aan jou heeft. Je klinkt betrouwbaar omdat je niet schroomt om garanties te geven, waardoor de opdrachtgever meer vertrouwen in een goede afloop krijgt.