Programma van Eisen (PvE)

15 maart 2022 • 1 minuut

Een door de aanbestedende dienst geformuleerd programma, waarin staat waar een inschrijver aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht. Het is onderdeel van het bestek en bedraagt zowel technische als functionele specificaties. Daarmee geeft het doorgaans ook een goed beeld van de redenen en doelstellingen van de aanbesteding.