Selectieleidraad

20 maart 2022 • 1 minuut

De selectieleidraad is een document dat de inschrijvende partijen op de hoogte stelt van de eisen voor deelname en inschrijving aan een aanbesteding. Het bevat informatie over de aanbestedingsprocedure en formele eisen waar partijen aan moeten voldoen en welke documenten dienen te worden ingediend. Op basis daarvan besluit de opdrachtgever welke partijen worden uitgenodigd om in te schrijven.