Definitie SMART:
“SMART is een methode om doelstellingen overtuigend te formuleren. Met SMART geef je aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Wanneer doelen concreet zijn geformuleerd, is de kans op slagen groter. SMART is een afkorting van Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.”

Specifiek
Is de doelstelling eenduidig? Wat dient er bereikt te worden?
Welke soorten hout worden er gebruikt. Wat zijn de afmetingen. Gebruiken we schroeven, zo ja? welke soort.

Meetbaar
Wanneer is de doelstelling, of een subdoel bereikt?
Als een kastje 4 op maat gemaakt planken van afmeting x en 6 lades van afmeting y nodig heeft, kun je subdoelen stellen op hun voltooiing. Dit kan voor ieder aspect van de kast.

Acceptabel
*Zullen de stakeholders deze doelstellingen accepteren? *
Klopt de vormgeving van het kastje met waarvoor het bedoeld is?

Realistisch
Is het doel te behalen, binnen de gegeven situatie?
Is het type hout verkrijgbaar, niet te duur? Is er geen schroeven schaarste? Is er een zaag beschikbaar met de nodige veiligheidsapparatuur?

Tijdgebonden
Wanneer moeten doelstellingen en subdoelen voltooid zijn?
Wanneer moet het kastje klaar zijn? Zijn er fases waarin je werkt die je af wilt hebben voordat je doorgaat?