Social Return of Investment (SROI)

20 maart 2022 • 1 minuut

SROI (of Social Return of Investment) is een begrip dat volledig tot wasdom aan het komen is binnen aanbesteden. De Participatiewet uit 2015 is erop gericht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven zich te ontwikkelen bij een reguliere werkgever. SROI is hier een onderdeel van en zorgt voor het beschikbaar stellen van werkplekken. Deze regeling wordt binnen het aanbesteden op de volgende manier vormgegeven:

  • 5% van Europese aanbestedingen van diensten en/of leveringen boven de €200.000 dienen in SROI geïnvesteerd te worden.
  • 2% van meervoudig onderhandse- en Nationale aanbestedingen voor werken vanaf € 500.000 dient geïnvesteerd te in SROI.
  • 2% van Europese aanbestedingen voor werken boven de 500.000 moet worden geïnvesteerd.