Stakeholderanalyse

15 maart 2022 • 1 minuut

Wat is een stakeholderanalyse?

De stakeholderanalyse geeft een overzicht van het lokale belang dat bij een opdracht komt kijken. Bij je stakeholderanalyse neem je de belangen van alle partijen in acht en ga je bijvoorbeeld in gesprek met omwonenden, ondernemers en winkeliers. De stakeholderanalyse legt de basis voor doordacht omgevingsmanagement.