Wat is tenderen?

Tenderen is het werkwoord verbonden aan het woord tender en verwijst naar het verkrijgen van een bepaalde dienst of product, die op basis van factoren afweging wordt verleend of verstrekt.

Wat is dan een tender? (Lees ook hyperlink: wat is een tender)

“Een tender, oftewel een aanbesteding, is een procedure waarbij een opdrachtgever aan bedrijven vraagt om een bepaalde dienst of product uit te voeren. Bedrijven schrijven zich met een offerte in op het werk of dienst. De opdrachtgever weegt vervolgens op basis van prijs en kwaliteit af welke inschrijver de opdracht wordt gegund.”

Tender en aanbesteding

Een aanbesteding is een opdracht van een overheidsinstelling die volgens voorgeschreven wettelijke procedures verloopt. Tender is het Engelse woord voor een aanbesteding. Toch is er wel een verschil tussen een aanbesteding en een tender. Het woord tender wordt vaker gebruikt bij een opdracht van een commerciële organisatie.

Waarom tenderen?

Opdrachtgevers tenderen bijvoorbeeld omdat zij concurrentie tussen inschrijvers willen stimuleren of om een beeld van de marktomgeving en wat er beschikbaar is te krijgen voordat ze een contract sluiten, hiermee krijgen ze bovendien vaak een scherpere prijs.
Inschrijvers tenderen omdat het een deur is naar een grote marktomgeving, die uitsluitend tendert. Tender contracten zijn doorgaans groot en daardoor interessant voor inschrijvers. Bovendien worden overheids tenders door de richtlijnen eerlijk verdeeld, wat positief is voor de inschrijver, die op daadwerkelijke waarde wordt beoordeeld.