Tendermanagement

20 maart 2022 • 2 minuten

Hieronder lees je alles over tendermanagement.

Wat is tendermanagement?
Tendermanagement het geheel van de advisering, begeleiding en management bij het inschrijven op tenders of aanbestedingen met als doel om een opdracht binnen te halen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om relatief grote opdrachten die door (semi-)overheidsinstanties worden uitbesteed, maar ook in andere branches wordt gewerkt met aanbestedingen. Tendermanagement wordt ook wel bidmanagement genoemd.

Tendermanagement is belangrijk voor de overheid en in het bedrijfsleven, voor veel opdrachten dienen aanbestedingsprocedures te worden uitgevoerd. Dat betekent dat verschillende bedrijven of ondernemingen de kans krijgen een plan van aanpak in te leveren. Wanneer het bedrijf of de onderneming zichzelf op de juiste manier verkoopt, kan dit essentieel zijn om de opdracht binnen te halen.

Ondanks dat tendermanagement per klant of opdracht verschillend is, draait het altijd om een combinatie van de volgenden:

  • Het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever
  • Het uitzetten van de juiste strategie om de opdracht daadwerkelijk binnen te halen
  • Het onderhouden van een goede relatie met de opdrachtgever.

Het belang van tendermanagement
Je weet dat je nooit de enige bent die inschrijft op een interessante aanbesteding, er is bijna altijd concurrentie. Daarom is het essentieel om je te onderscheiden. De beste manier om dit te doen is met een combinatie van expertise en ervaring.

Wat zijn de kerntaken binnen tendermanagement?
Tendermanagement omvat zoals gezegd voor elke opdracht of klant iets anders. De meest voorkomende taken die een tendermanager uitvoert met betrekking tot tenders en aanbestedingen hebben vaak te maken met leidinggeven, vertegenwoordigen, structureren en oog houden op de marktomgeving