Wat is een aanbesteding?

Aanbesteden is het proces waarbij overheden of bedrijven een behoefte opmerken in de organisatie en hiervoor de hulp van de markt willen inroepen. De opdrachten waar je hierbij aan kunt denken zijn uiteenlopend van aard en rijken van het plaatsen van camera’s van een ministerie tot het aanleggen van de een verkeerstunnel: wanneer de waarde van de opdracht de nationale drempelwaarde overschrijdt, dient deze in de markt gezet te worden als aanbesteding.

Gelijkheidsbeginsel

Dit gebeurt om twee redenen:

  1. door het in de markt zetten van een opdracht stimuleert de overheid onderlinge concurrentie tussen partijen, maar tegelijkertijd krijgen alle partijen evenveel kans om de opdracht te winnen.
  2. concurrentie tussen partijen, maar tegelijkertijd krijgen alle partijen evenveel kans om de opdracht te winnen.

Aanbestedingsleidraad

Na het uitschrijven van een aanbestedingsleidraad, volgt een aanvraag tot inschrijving om de aanbesteding wereldkundig te maken. De reactie op deze aanvraag, vaak in de vorm van een plan van aanpak, dient als grond voor beoordeling om te beslissen welke partij het best voorziet in de behoeften van de opdrachtgever. In de aanbestedingsleidraad staat duidelijk aangegeven welke voorwaarden, eisen en uitsluitingsgronden verbonden zijn aan een inschrijving. Mogelijke voorwaarden zijn een minimale omzet, ervaring met vergelijkbare opdrachten, financiële draagkracht, omvang van het bedrijf of de beschikking over bepaalde apparatuur of middelen.

Gelijkheidsbeginsel

Dit gebeurt om twee redenen:

  1. door het in de markt zetten van een opdracht stimuleert de overheid onderlinge concurrentie tussen partijen, maar tegelijkertijd krijgen alle partijen evenveel kans om de opdracht te winnen.
  2. concurrentie tussen partijen, maar tegelijkertijd krijgen alle partijen evenveel kans om de opdracht te winnen.

BPKV/EMVI

Wanneer bedrijven aan deze eisen voldoen, kunnen ze zich inschrijven op de aanbesteding. Vervolgens wordt de opdracht toegewezen in de vorm van een gunning, deze kunnen geschieden op basis van de laagste prijs óf via een BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) of EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). In aanbestedingen met deze beoordelindstypes worden naast de prijs ook andere criteria meegenomen.

Beoordeling

In een aanbesteding op basis van BPKV staat in de leidraad beschreven hoe de inschrijvers worden beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld 70% op de kwaliteit van het plan op basis van de criteria van de opdrachtgever en 30% op de prijs van de offerte zijn.