Gestanddoeningstermijn

20 maart 2022 • 1 minuut

De gestanddoeningstermijn staat voor de termijn waarin een inschrijvende partij zijn offerte niet meer kan en mag wijzigen. Een inschrijvende partij is vrij zijn offerte terug te trekken tot het moment van de opening van de inschrijving.

In de Aanbestedingswet 2012 is er geen vaste termijn voor gestanddoening voorgeschreven. In het ARW 2012 is een termijn van vijftig dagen opgenomen, maar hier kan de aanbesteder afwijken door in de aankondiging, het bestek of de nota van inlichtingen een andere termijn te stellen. Met het indienen van een offerte verklaren de inschrijvers dat ze akkoord zijn met de gestanddoeningstermijn.