Request for Proposal (RFP)

20 maart 2022 • 1 minuut

“Een Request for Proposal (RFP) is een vraag van een opdrachtgever (ook wel aanbestedende dienst) aan partijen om met een bieding deel te nemen aan een offerte-aanvraag. Partijen (ook wel inschrijvers) reageren hier schriftelijk op. Het doel van een RFP is om uit verschillende offertes de gunstigste te kiezen. Dit kan op basis van prijs en/of kwaliteit.”

Op het moment dat een aanbestedende partij een behoefte in haar organisatie opmerkt die de aankoop van goederen of diensten vereist, kunnen zij deze vraag neerleggen bij leveranciers.

Voorbeeld
Een stadsarchief schreef een RFP uit voor de ontwikkeling van een platform waar alle Nederlandse archieven scans kunnen plaatsen voor verdere afhandeling via crowdsourcing. Partijen werden uitgenodigd om op basis van dit verzoek een voorstel in te dienen.
Wat is het verschil tussen een RFP en een aanbesteding?
Een aanbesteding wordt ook wel Request for Proposal (RFP) genoemd.