Wat is een risicodossier?

In elk project en binnen elke dienstverlening treden risico’s op. De aanbestedende dienst wil er zeker van zijn dat de aannemer op de hoogte is van de risico’s van het project en de omgeving en de juiste maatregelen treft om deze risico’s te voorkomen, of waar toepasselijk te beperken. Het risicodossier is het document dat dit onderzoek herbergt.