RISMAN is een methode voor ris(ico)man(agement). De RISMAN-methode bestaat uit een cyclus met een aantal stappen:

 1. Vaststellen van doelstellingen
 2. In kaart brengen van de risico’s
 3. Vaststellen welke van deze risico’s belangrijk zijn
 4. Het opstellen van manieren om deze risico’s te managen
 5. Heroverweging van deze risicoanalyse in zijn geheel

Met de risicoanalyse wordt duidelijk welke risico’s kunnen optreden. De projectmanager kan vervolgens (beheers)maatregelen treffen. De RISMAN-methode is veel gebruikt bij projecten in infrastructuur en ICT, waar op verschillende facetten risico’s kunnen meespelen op het gebied van:

 • Organisatie
 • Financieel
 • Bestuurlijk
 • Technisch
 • Juridisch
 • Ruimtelijk
 • Maatschappelijk
  Vaak worden deze risico’s afgewogen op en geanalyseerd in de vorm van veiligheid, tijd, kwaliteit, geld, omgeving en imago.