Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

15 maart 2022 • 1 minuut

Wat is een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het doel ervan is het vereenvoudigen van het aanbestedingsproces.

Het UEA is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Dit document vervangt de verschillende uiteenlopende nationale eigen verklaringen. Het document wordt gebruikt voor aanbestedingen die zowel boven als onder de Europese drempel vallen.