Verificatiegesprek

15 maart 2022 • 1 minuut

Tijdens een verificatiegesprek worden de beoordelingsresultaten besproken, geef je aan waar de leverancier nog bepaalde aanpassingen moet doen in zijn voorstel en neem je de contractvoorwaarden door. Na het goede verloop van dit gesprek vindt de definitieve gunning plaats.

Tijdens de vergadering kan worden vastgesteld of beide partijen de voorwaarden op dezelfde wijze geïnterpreteerd hebben. Inhoudelijke contractuele wijzigingen zijn in deze fase niet toegestaan. Dit houdt namelijk in dat er een ongelijke behandeling van aanbieders plaatsvindt.Na een goed verloop van de verificatievergadering volgt de definitieve gunning.