Verwachte aanbesteding

20 september 2022 • 2 minuten

Verwachte aanbesteding

Wanneer we praten over een verwachte aanbesteding praten we over aanbestedingen die voltooid zijn in het verleden. Aan de hand van historische data van een aanbesteding wordt er gekeken of deze mogelijk opnieuw terugkomt op de markt (in een soortgelijke vorm).

Hiervoor wordt er gekeken naar de volgende aspecten:

  • De aanbesteding is niet voortijdig gestopt;
  • De aanbesteding heeft een onderliggend raamovereenkomst met een start en einddatum (en mogelijke verlengingen);
  • Er zijn in het verleden soort gelijke aanbestedingen gepubliceerd door de aanbestedende dienst.

Omdat dit op basis is van data logica, adviseren wij altijd om contact op te nemen met de aanbestedende dienst van een verwachte aanbesteding om de startus op te vragen van de gegunde overeenkomst, en om te bevestigen of er gebruik wordt gemaakt van verlengingen.